MID SEASON SALE-50%

Wymiany / Zwroty / Reklamacje

Wymiany / Zwroty / Reklamacje

 

I. Towar doszedł uszkodzony

Rozróżniamy uszkodzenie podczas produkcji i uszkodzenie w czasie transportu. W przypadku uszkodzenia podczas produkcji można zdecydować, czy reklamujemy towar czy go zwracamy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Towar jest zapakowany bezpiecznie by w czasie transportu nie uległ uszkodzeniu. Po otrzymaniu towaru zawsze sprawdź stan opakowania, a w przypadku uszkodzenia sprawdź towar. Jeśli okaże się, że towar jest mechanicznie uszkodzony wtedy nie należy go przyjmować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez transport dopiero po rozpakowaniu towaru lub przed pierwszym użyciem (w ciągu 3 dni od daty otrzymania), należy ten fakt natychmiast zgłosić . W późniejszym czasie roszczenie reklamacyjne uszkodzenia mechanicznego spowodowane transportem nie musi być uznane.

 

II. Wymiana

Wymiana towarów odbywa się za pośrednictwem nowego zamówienia. Wystarczy wypełnić formularz zwrotu, który również można znaleźć na odwrocie faktury. Nieuszkodzony, nienoszony towar, z metką (metka jest istotna dla rozpoznania modelu, wielkości towaru w magazynie) w oryginalnym opakowaniu proszę odesłać, a my zwrócimy kwotę na Twoje konto bankowe.
Proszę złożyć nowe zamówienie.
Wymiana rozmiaru jest możliwa gdy towar w odpowiednim rozmiarze znajduje się w magazynie - wymiana odbywa się po kosztach wysyłki.

 

III. Zwrot towaru do 14 dni

Drogi kliencie, jeśli Twój produkt Ci nie odpowiada lub Ci się nie podoba, możesz go odesłać do nas w ciągu 14 dni od daty dostawy , w oryginalnym opakowaniu (jeśli był to w komplecie!) i nieużywany. Wystarczy wypełnić formularz zwrotu, który również można znaleźć na odwrocie faktury wraz z nieuszkodzonym, nienoszonym towarem, z metką (metka jest istotna dla rozpoznania modelu, wielkości towaru w magazynie). Proszę odesłać formularz wraz z towarem, a my zwrócimy kwotę na Twoje konto bankowe. Przy niezwróceniu kompletnego albo uszkodzonego towaru możemy obciążyć Cię kosztami za doprowadzenie towaru do pierwotnego stanu użytkowania.
W myśl przepisów prawa Kodeksu Cywilnego art. 22[1] klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru.

PROCEDURA:
- odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru - towar proszę wysłać jak najszybciej. W przypadku wysyłki najlepiej wysyłać go do nas za potwierdzeniem.
- składanie formularza reklamacyjnego lub dokumentu odstąpienia od umowy zakupu towaru – podając: numer zamówienia, imię i nazwisko, adres i numer telefonu, podpis oraz numer konta bankowego.
Zwracając towar proponujemy wysłanie oryginalnego dowodu zakupu lub jego kopię, która zawiera formularz reklamacji. Przed wysłaniem zalecamy wypełnienie formularza.


Adres dostawy:


V a E, s.r.o.
ul. Lwowska 17
38-400 Krosno

 

UWAGA:

Niedostarczenie niezbędnych danych może spowodować wydłużenie czasu na zwrot środków finansowych.
Zwracany towar nie powinien być wysyłany za pobraniem. W takim przypadku przesyłka nie zostanie odebrana przez nas i wróci z powrotem do Was na Wasz adres.
Po odstąpieniu od umowy i wysyłce towaru środki finansowe zwracamy w ciągu 14 dni od dnia, kiedy otrzymamy zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy i potwierdzenie nadania przesyłki. Normalnie załatwiamy spłatę w czasie krótszym niż 14 dni przelewem na Wasze konto bankowe.

 

REKLAMACJA


I Zgłoszenie reklamacji

Jeżeli produkt okaże się wadliwy a jest objęty reklamacją w okresie gwarancyjnym, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info.butikowo@gmail.com i czekać na instrukcję postępowania. W przypadku przesyłek dostarczanych do nas, potrzebne jest, aby towar był dostarczony wraz z fakturą na nasz adres. Możesz dostarczyć towar do nas za pośrednictwem poczty polskiej – listem poleconym. Nie wysyłaj towaru za pobraniem.
Reklamacje wysyłaj pocztą na adres:
V a E, s.r.o.
ul. Lwowska 17
38-400 Krosno
- w przesyłce do nas proszę podać przyczynę reklamacji
- załączyć kopię faktury
- dołączyć dokładny opis wad, uszkodzeń i miejsca
- prosimy o podanie swojego numeru telefonu, e-maila, dzięki czemu będziemy mogli szybko zrealizować reklamację i udzielić wszelkich informacji
- klient jest niezwłocznie informowany - max. w ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji (e-mail, telefon)
- Można skorzystać z formularza reklamacyjnego na odwrocie faktury lub umieszczonego na naszej stronie internetowej. Procedura reklamacyjna jest wykonywana do 30 dni od daty otrzymania w/w informacji. Dla towarów wysyłanych do naprawy bezpośrednio do producenta zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia okresu na zrealizowanie tej reklamacji. Reklamacja jest możliwa tylko na towary zakupione i opłacone w butikowo.pl. Uprawnione roszczenie reklamacyjne jest bezpłatne. Uprawniona gwarancja wygasa, kiedy doszło do mechanicznego uszkodzenia towaru, w wyniku normalnego zużycia, użytkowania towarów w niesprzyjających warunkach, niewłaściwego traktowania lub kiedy użytkowanie było niezgodne z przeznaczeniem.

Ważne informacje, które należy wiedzieć przy ubieganiu się o reklamację:
- na towary sprzedawane od dnia 01.04.2004r. -ustawowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące
- okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towaru pod wskazany adres. Gwarancja nie obejmuje wad towarów, z powodu których była podana niższa cena.
- gdy reklamacja wiąże się z wymianą towarów, okres gwarancji rozpoczyna się ponownie od dnia otrzymania nowych rzeczy
- w przypadku wad, które wystąpią po zakupie, powinny być reklamowane bezzwłocznie, produkt nie może być już używany by zapobiec nieodwracalnemu zniszczeniu. Po okresie gwarancyjnym, prawo reklamacyjne wygasa.
- konsument ma prawo do reklamacji w terminie do 30 dni od dnia otrzymania towaru od sprzedającego. Jeśli sprzedający nie spełni ustawowego terminu, konsument ma prawo zdecydować, czy chce wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.
- gdy wada jest usuwalna klient ma prawo, do bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia tej wady. Decyzję o sposobie usuwania usterek podejmuje sprzedawca, który jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady. Sprzedawca może zamiast usuwania wady (naprawy) wymienić wadliwy towar bezpłatnie, jeśli kupujący przedstawi uzasadniony problem.
- jeśli wystąpi wada nieodwracalna, która uniemożliwia prawidłowe korzystanie zgodne z przeznaczeniem, konsument jest uprawniony albo do wymiany rzeczy lub do odstąpienia od umowy (zwrot pieniędzy). Zależy to od nabywcy, czy chce on mieć prawo do wymiany czy zwrotu pieniędzy. Jeśli klient wybierze jedną z tych opcji nie ma prawa już do zmiany.
- przy roszczeniu reklamacyjnym należy przedstawić dowód zakupu
- charakterystyczne przetarcia materiału i zużycia nie są uważane za wadę

 

WARUNKI GWARANCJI I POLITYKA REKLAMACJI

 

Warunki reklamacji

Przedmowa

Procedura reklamacyjna precyzuje skuteczny proces postępowania pomiędzy klientem a firmą VaE s.r.o., która dokłada wszelkich starań, aby utrzymać wysoką jakość oferowanych towarów, jeśli mimo to nastąpi z uzasadnionej przyczyny sytuacja do skorzystania z praw klienta z tytułu odpowiedzialności za wady sprzedawanych towarów.

 

Rozdział I
Profilaktyka

Punkt 1. Przy wyborze towaru konieczne jest, aby wybrać typ i rozmiar produktu odpowiadający dokładnie potrzebom klienta. Klient przed zakupem produktu uwzględnia zamierzone zastosowanie, przeznaczenie, skład materiału oraz sposób konserwacji towaru. Tylko wyroby dobrane pod względem funkcjonalnym i rozmiaru są warunkiem spełnienia wartości użytkowej oraz zamierzonego zastosowania towaru.
Punkt 2. Podczas całego okresu użytkowania zakupionego towaru konieczne jest, aby klient zwrócił wystarczającą uwagę na podstawowe zasady korzystania z tego produktu. W szczególności konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki niekorzystnie wpływające na pełną funkcjonalność i trwałość produktu, np. nadmierna intensywność użytkowania produktu oraz nie używanie produktu w niewłaściwych celach.
Punkt 3. Kolejny warunek konieczny dla zachowania dobrego stanu towaru i funkcjonowania jest jego regularna konserwacja. Należy zauważyć, że niewłaściwe lub niewystarczające jego odświeżanie znacznie zmniejsza jego pełną funkcjonalność i trwałość. Firma VaE s.r.o. zapewnia swoim klientom za pośrednictwem materiałów informacyjnych, wystarczającą ilość informacji niezbędnych do prawidłowej pielęgnacji wszystkich rodzajów sprzedawanych towarów.
Punkt 4. Okres gwarancyjny nie powinien być mylony z trwałością towaru, tj. okresem, podczas którego przy prawidłowym używaniu i prawidłowych zabiegach, łącznie z konserwacją, może towar utracić swoje właściwości, swoje dane cechy charakterystyczne z powodu intensywności jego dozwolonego użytku.

 

Rozdział II
Podstawowe warunki reklamacji

Punkt 1. Firma VaE s.r.o. jest odpowiedzialna za to ,że sprzedany towar jest wolny od wad, pasuje do nazwy oraz promocji towaru, opisanych cech, zastosowania i jakości.
Punkt 2. Jeśli wykryto w zakupionym towarze wadę w okresie gwarancji, klient ma prawo do wniesienia reklamacji na tą wadę.
Punkt 3. Wada oznacza zmianę (właściwości) towaru, w wyniku stosowania albo nieodpowiednich materiałów - o niskiej jakości, awarię techniczną lub niewłaściwą technologię.
Punkt 4. Wadą nie może być zmiana (właściwości) towarów, które powstały w okresie gwarancyjnym w wyniku zużycia, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiednich lub niewłaściwych zabiegów, ze względu na zmiany naturalnych materiałów, z których wytwarzane są towary, w wyniku jakiejkolwiek szkody zrobionej przez użytkownika, osobę trzecią lub inne niewłaściwe interwencje.
Punkt 5. Jeżeli klient w żaden sposób nie odpowiada za wady powstałe na sprzedanym towarze,
oddaje do sklepu lub innej upoważnionej osobie musi podjąć decyzję o reklamacji natychmiast, w skrajnych przypadkach w terminie do 3 dni roboczych. Okres ten jednak nie obejmuje czasu potrzebnego na ocenę wad przez ekspertów.
Punkt 6. Reklamację uznaje się za prawidłowo wypełnioną, jeżeli reklamowany towar jest kompletny i w reklamacji nie przeszkadzają ogólne zasady higieny. Klient jest zobowiązany do złożenia wadliwego towaru oczyszczonego i wolnego od wszystkich zanieczyszczeń oraz bezpieczny higienicznie.
Firma VaE s.r.o. jest uprawniona do odmowy przyjęcia postępowania reklamacyjnego towarów, które nie spełniają powyższych zasad ogólnej higieny.
Punkt 7. Reklamacja, w tym działania naprawcze będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Kierownictwo sklepu lub jego upoważniony pracownik może w uzasadnionych przypadkach uzgodnić z klientem dłuższy okres reklamacji.
Punkt 8. Klient jest zobowiązany po ukończeniu postępowania reklamacyjnego przyjąć towar niniejszej reklamacji. Niezastosowanie się do tego w ciągu 6 miesięcy, towar komisyjnie zostanie odrzucony.

 

Rozdział III
Miejsce i sposób reklamacji

Punkt 1. Klient może złożyć reklamację za pomocą poczty elektronicznej lub listownie.
Punkt 2. Kiedy klient skorzysta z niektórych prawa odpowiedzialności za wady towarów, takich jak na przykład prawo do usunięcia wad lub zniżki, jest to okoliczność wiążąca i nie może skorzystać z prawa do zmiany chyba, że ustalono inaczej z upoważnionym pracownikiem.

 

Rozdział IV
Termin do wniesienia reklamacji

Punkt 1. Prawo do odpowiedzialności za wady musi być zrealizowane w okresie gwarancyjnym. Reklamacja musi być wprowadzona w życie bez zwłoki, jak tylko wada zostanie wykryta. Wszelkie opóźnienia przy ciągłym użytkowaniu towaru, mogą spowodować pogłębienie się wady, co może uzasadniać odrzucenie reklamacji. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy i rozpoczyna się w dniu dostawy.
Punkt 2. Czas przeznaczony na rozpatrywanie reklamacji nie jest wliczany klientowi do okresu gwarancyjnego na towar, ulega on przedłużeniu o czas naprawy. Firma VaE s.r.o. zobowiązana jest wydać kupującemu potwierdzenie o tym, kiedy upływa czas reklamacji, oraz jaki jest przewidywany czas jej trwania. Jeżeli wynik postępowania reklamacyjnego zakończy się wymianą reklamowanego towaru na nowy, wtedy będzie realizowany kolejny okres gwarancji liczony od daty otrzymania nowego towaru. Przy wymianie uszkodzonego elementu objęty jest on nową gwarancją.
Punkt 3. Wada, która się ujawni w ciągu dwunastu miesięcy od daty otrzymania świadczenia jest uważana za wadę, która była już w dniu przyjęcia towaru, jeśli nie jest to sprzeczne z charakterem sprawy lub jeśli władze spółki VaE s.r.o. udowodnią inaczej.

 

Rozdział V
Usuwalne wady

Punkt 1. Za usuwalne wady uważa się takie wady, które można naprawić i usunąć bez uszczerbku na wyglądzie, funkcjonalności i jakości towaru.
Punkt 2. W przypadku wystąpienia usuwalnej wady, klient ma prawo aby bezpłatnie, terminowo i prawidłowo ją usunięto. Firma VaE s.r.o. zobowiązana jest do usunięcia wady niezwłocznie, lecz nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji.
Punkt 3. O przewidywanym końcu naprawy poinformuje upoważniony pracownik.
Punkt 4. W przypadku wystąpienia wad usuwalnych, klient ma prawo do wymiany towaru lub do odstąpienia od umowy, jeżeli:
- reklamacja nie zostanie rozstrzygnięta w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i nie ma innego ustalenia,
- powtórnie po naprawie wystąpiła wada usuwalna lub przy większej liczbie usuwalnych wad towaru przy właściwym ich użyciu. Jeżeli wystąpi ta sama wada po naprawie, która była objęta gwarancją i przez ten okres co najmniej dwukrotnego usuwania ponownie wystąpiła. Jeżeli w czasie zgłaszania reklamacji towar ma równocześnie większą liczbę wad, przynajmniej trzy usuwalne wady.

 

Rozdział VI

Nieusuwalne wady

Punkt 1. Nieusuwalna wada jest uważana za taką wadę, która nie może zostać usunięta lub jej usunięcie nie jest wskazane, z uwzględnieniem wszystkich stosownych okoliczności.
Punkt 2. W przypadku nieusuwalnej wady, która uniemożliwia aby towar został właściwie wykorzystany jako towar bez wad, klient ma prawo do:
- żądania wymiany towaru na nowy bez wady
- lub odstąpienia od umowy
Punkt 3. W przypadku, jeśli charakter nieusuwalnej wady uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru jako towaru bez wady (np. estetyka wady) , klient ma prawo żądać wymiany towaru, rozsądnej zniżki na cenę zakupu lub może odstąpić od umowy. Przy udzielaniu rabatów uwzględnienia się charakter wady, stopień i przyczynę zużycia wyrobu, długość jego użytkowania oraz możliwość dalszego wykorzystania. Procedura reklamacji została sporządzona zgodnie z ustawą oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Biuletyn- uzyskaj zniżki

Nie znalazłeś rabatów i nowości, chętnie Ci je prześlemy.

Zwrot towaru

Zwrot towaru

W razie źle dobranego rozmiaru , można zrezygnować z towaru lub wymienić go w ciągu 14 dni.

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Czas dostawy wynosi 1-2 dni.
Zakupy powyżej 200 zl - dostawa za darmo.

kontakt na predajňu

793 445 170

pn.-pt. 8:00 - 15:00
email: info.butikowo@gmail.com

súťaz na Instagrame

Użyj hashtag #butikovo i wygraj!

Raz w miesiącu wybieramy najlepszy strój

Instagram

© 2019 Butikowo.pl Polityka prywatności