MID SEASON SALE-50%

Polityka prywatności

Sklep internetowy butikowo.pl prowadzony pod adresem domeny www.butikowo.pl szanując prawo do prywatności użytkowników Sklepu, opracował niniejszy dokument, w którym prezentuje swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach.


I. Sklep internetowy

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i organem odpowiedzialnym za sklep internetowy butikowo.pl jest V a E, s.r.o. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez mgr Eduard Vojcek pod nazwą V a E, s.r.o. zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Okręgowy Sąd Prešov, Oddział: Sro, Wpisany pod nr 59110 / L, Siedziba: Karpatská 57/31, 08901 Svidník .

Dane adresowe/ kontaktowe:
V a E, s.r.o.
Karpatská 57/31,
08901 Svidník
Republika Słowacka

NIP: PL5263184388

email: info.butikowo@gmail.com
tel.: +48 793 445 170

 

II. Cel przetwarzania danych osobowych
1) Podmiot przetwarza dane osobowe w celu zamknięcia Umowy sprzedaży z Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej: www.butikowo.pl lub pośrednictwem innych odpowiednich środków, do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz w celach marketingowych.
2) Podmiot przetwarza dane osobowe kupujących w szczególności do następujących celów:
• przyjęcia zamówienia od kupującego www.butikowo.pl
• potwierdzenia zamówienia
• umowy zakupu
• wystawienia faktury do zapłaty ceny zakupu za zamówiony towar
• dostawy zamówionego towaru do miejsca przeznaczenia określonego przez kupującego i przekazania go do beneficjenta
• ewidencji kupujących dla celów administracyjnych
• ewidencji zamówień do przyjęcia ewentualnych reklamacji
• informowania o nowościach, promocjach, rabatach.

 

III. Lista przetwarzanych danych osobowych
1) Podmiot przetwarza dane osobowe, w zakresie określonym w odpowiednich przepisach, których dane dotyczą, umowy, dane osobowe podane w dokumentach, listach, zawiadomieniach, lub podanych podczas połączeń telefonicznych lub elektronicznej komunikacji między podmiotem i kupującym.
2) Podmiot przetwarza dane osobowe klientów w następujących sytuacjach:
przy zamówieniu ( imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące zamówionych towarów)
w przypadku udziału w ankietach lub konkursach
w przypadku kontaktu z naszą firmą
podczas subskrypcji lub rezygnacji z Newsletterów
Dane osobowe, które zapisujemy i przetwarzamy, są pobierane bezpośrednio od Państwa a nie osób trzecich.
IV. Dobrowolne dostarczanie danych osobowych
1) Podmiot zbiera dane osobowe od Klientów, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży zawartej między dostawcą a nabywcą, którego przedmiotem jest dostawa zamówionego towaru w uzgodnionej cenie nabycia.
2) Kupujący dobrowolnie przekazuje dane osobowe w celu spełnienia zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży oraz dalszej komunikacji z nim.
4) Kupujący potwierdza, że jego dane osobowe będą ujawniane osobom trzecim (np. Księgowy, programista) w celu spełnienia swoich zobowiązań w ramach umowy zakupu i przepisów szczegółowych.
5) Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy.
6) Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

V. Dostarczanie i przekazywanie danych osobowych

1) Sklep internetowy dostarcza dane osobowe kupujących nabytych za pośrednictwem sklepu internetowego www.butikowo.pl osobie trzeciej tylko w niezbędnym zakresie, w celu spełnienia swoich zobowiązań w ramach umowy zakupu i przepisów szczegółowych.

2) Podmiot nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy zakupu.
3) W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów :
- Firma kurierska DPD – przekazywane są dane Klienta niezbędne do zrealizowania wysyłki (imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, województwo, telefon)
- Księgowość – ilość przekazywanych danych w formie dokumentów do zaksięgowania.
- Banki – w przypadku konieczności dokonania płatności na konto klienta
- Administrator sieci – zewnętrzna firma informatyczna , która odpowiada za bieżącą konserwację (administrowanie) systemami operacyjnymi.

 

VI. Ujawnienie danych osobowych
1) Podmiot nie ujawnia danych osobowych kupujących.

 

VII. Informacje na temat praw osoby zainteresowanej

1) Osoba zainteresowana ma prawo, na pisemny wniosek, zażądać od Podmiotu:
potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane przez niego,
wyrażenia sprzeciwu przetwarzania swoich danych osobowych, które są lub będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego bez jego zgody, i wezwania do ich zniszczenia,
klienci mogą zażądać od sklepu zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
2) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na pisemny wniosek. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem email: info.butikowo@gmail.com
2) Kupujący ma obowiązek dostarczyć tylko dokładne dane osobowe.

 

VIII. Integracja wtyczek społecznościowych

Na stronie www.butikowo.pl stosuje się tak zwane „wtyczki społecznościowe” serwisów społecznościowych jak Facebook i Instagram. Wtyczki społecznościowe rozpoznać można po logo, które zamieszczone jest na stronach Instagram.com i Facebook.com.
Po wywołaniu strony witryny internetowej www.butikowo.pl zawierającej takie wtyczki społecznościowe, zostaje ustanowiony bezpośredni link do serwerów Facebooka i Instagramu. Będą one przekazywać obraz wtyczki widoczny dla Państwa i związane z nim funkcje bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która zintegruje je na naszej stronie internetowej. Jeśli w danym momencie będą Państwo zalogowani do internetowego portalu społecznościowego przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, informacja, że odwiedzają Państwo naszą stronę zostanie przesłana do tego portalu, gdzie zostanie ona przypisana do Państwa konta użytkownika. Jeśli nie są Państwo członkiem internetowych portali społecznościowych lub wylogowali się z tych portali przed odwiedzinami w naszym sklepie, wówczas przynajmniej Państwa adres IP będzie przekazywany i tam przechowywany.
Zwracamy uwagę, że treść i zakres danych, które pobierane są poprzez wtyczki społecznościowe bezpośrednio z Facebooka i Instagramu i tam przekazywane jak i okres 250-dniowy przechowywania oraz cel użytkowania ustalane są wyłącznie przez tych dostawców. VaE, s.r.o. nie ma przy tym żadnego wpływu na zawartość tych wtyczek ani na transmisję informacji. Dokładniejsze informacje można uzyskać czytając informacje dotyczące ochrony danych przygotowane przez dostawcę .


IX. Newsletter
O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów . Zgoda może być cofnięta w każdym czasie („wymówienie”). Klient ma możliwość wypisania się z newslettera.
Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.
Sklep prowadzi listę newsletter [newsletter to gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez sklep internetowy butikowo.pl , w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i innych działaniach marketingowych Sklepu]. Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym. Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera - proces ten może być dokonany poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail.


X. Polityka Sklepu wobec plików Cookies
– proszę przejść do linku w prawym dolnym rogu strony www.butikowo.pl


XI. Odpowiedzialność operatora
1) Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie, co do rodzaju informacji osobowych uzyskanych bez zezwolenia.
2) Odpowiedzialność operatora za naruszenie poszczególnych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych podlega przepisom ustawy. (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

 

XII. Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności , z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

XIII. Pytania i zastrzeżenia
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem info.butikowo@gmail.com

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 roku.

Opracowanie V a E, s.r.o.

PL5263184388

Biuletyn- uzyskaj zniżki

Nie znalazłeś rabatów i nowości, chętnie Ci je prześlemy.

Zwrot towaru

Zwrot towaru

W razie źle dobranego rozmiaru , można zrezygnować z towaru lub wymienić go w ciągu 14 dni.

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Czas dostawy wynosi 1-2 dni.
Zakupy powyżej 200 zl - dostawa za darmo.

kontakt na predajňu

793 445 170

pn.-pt. 8:00 - 15:00
email: info.butikowo@gmail.com

súťaz na Instagrame

Użyj hashtag #butikovo i wygraj!

Raz w miesiącu wybieramy najlepszy strój

Instagram

© 2019 Butikowo.pl Polityka prywatności